POLİÜRETAN ÜRETİM SİSTEM VE TEKNOLOJİLERİ


Esnek Poliüretan Köpükler
Esnek köpükler, sınırlı boyutta esneme ve geri şekil alma özelliğine sahip açık
hücre yapılı gözenekli poliüretanlardır. Halk arasında yaygın kullanımıyla sünger
olarak bilinirler. Düşük ve orta yoğunluklu süngerler (13–50 kg/m³) slabstock
teknolojisiyle sürekli hatlarda, yüksek yoğunluklu süngerler (40–80 kg/m³) ise
kalıplama yöntemiyle üretilmektedir.
Kalıplama yöntemiyle yapılan uygulamalarda akışkan olan poliol sistem ve
izosiyanat bir makine yardımıyla kalıba enjekte edilir. Reaksiyon sonucu oluşan
köpük kalıbın şeklini alır ve esnek bir yapıda olur. Genellikle kullanılan
izosiyanatlar prepolimer olup MDI ya da TDI bazlıdır.
Türkiye’de ve dünyada sünger üretiminin çok büyük bir yüzdesi Slabstock diye
adlandırılan, sürekli blok üretim tekniği ile üretilmektedir. Bu teknikte
hammaddeler yüksek hızla çalışan bir miksere pompalanarak sürekli ilerleyen
konveyörler üzerine dökülür ve köpük oluşumu konveyörler üzerinde
gerçekleşir. Örnek bir üretim sistemi Şekil-1’de görülmektedir.


BU SİTE İLE KURULMUŞTUR